Fix – Verkoopprijs artikel wordt geleegd als zoeknaam wordt gewijzigd en geen inkoopprijs is ingevuld.
Fix – “Betalen binnen xx dagen, echter voor xx” tekst in afdruk bestaande facturen na update.

(Datum: 10-09-2011)