Versie 2.41 voor Windows is gereleased. Functietechnisch zijn er geen wijzigingen t.a.v. versie 2.40. De aanpassing is gedaan vanwege de problemen die in sommige gevallen werden ondervonden bij de installatie (m.n. debuggen fout) van SimpelFact.