Bij enkele gebruikers blijkt het voor te komen dat het printen naar PDF niet of slechts gedeeltelijk werkt. We zijn aan het onderzoeken hoe we e.e.a. kunnen verbeteren en in toekomstige updates kunnen verwerken.

Een belangrijk deel van de oorzaak ligt in de hiervoor benodigde en gebruikte plug-in. Deze wordt gemaakt door 3den en men is bezig om hier een update van uit te brengen. Met de komst van deze update zullen de problemen hopelijk tot het verleden gaan behoren en zal ook een Mac OSX versie met PDF functionatiteit kunnen worden uitgebracht.