De opvolging van versienummers wordt door ons niet altijd strikt aangehouden. Reden hiervoor is dat er tussenijdse releases zijn welke alleen voor test of Beta doeleinden worden vrijgegeven. Op onze / deze website vindt u altijd de laatste definitieve release.