FAQ

SimpelFact uitproberen

Open het geïnstalleerde programma, ga in het hoofdmenu naar instellingen. Klik aan de rechterzijde op de knop ‘Activeer’.

Volg de procedure en u kunt alle opties 3 weken lang uitproberen.

Letters worden niet weergegeven op Mac

Er kan een conflict zijn met diverse versies Arial lettertypes. Dit is te vinden in:

Programma’s > lettertypen catalogus.

Hierin kun je zien wat er is geïnstalleerd, waar, en of er iets niet OK is.

BTW op regelniveau factuur

– Ga naar instellingen, tabblad ‘Factuurregels’;

– Zet het kruisje aan bij ‘Toon / Print BTW op factuur.

Vanaf de eerstvolgende factuur welke nu wordt aangemaakt verschijnt achter elke factuurregel de mogelijkheid om het BTW percentage hiervan te wijzigen.

BTW 0 / Verlegd factureren

– Ga naar instellingen, tabblad ‘Factuurregels’;
– Zet het kruisje aan bij ‘Toon / Print BTW op factuur’;
– Stel voor ‘BTW-Verlegd’ facturen de tekst in het tabblad ‘Voet’ bij ‘BTW tekst bij geen BTW’ in op ‘BTW Verlegd’;

Ga nu naar facturen. Achter elke factuurregel in de eerstvolgende factuur welke wordt aangemaakt is nu een mogelijkheid om de BTW in te stellen. Zet per regel de BTW in op 0%. Als alle regels 0 zijn verschijnt de tekst welke is ingesteld bij ‘BTW tekst bij geen BTW’ onderin de factuur en zal geen BTW worden berekend.

Om automatisch 0% BTW op regelniveau te krijgen kan per artikel in het artikelenbestand worden ingesteld dat de BTW 0% moet zijn. Als ook de standaard BTW in Instellingen, tabblad ‘BTW’ wordt ingesteld op 0% zullen ook bij de regels waarvan de omschrijving niet uit het artikelenbestand wordt opgehaald, BTW 0% verschijnen.

Factuurnummering begin van het jaar

Volgens het format 1-2013: een backup maken, via instellingen ‘Reset facturen’ alle facturen wissen en het eerstvolgende factuurnummer op 1 zetten.

Als alle facturen behouden moeten blijven: stel het eerstvolgende factuurnummer in op 20130001 (u kunt dan 9999 facturen maken of met 201300001 kunt u 99999 maken facturen alvorens het een probleem zou gaan geven voor het jaar erop volgend). Voor volgend jaar (2014) jaar kunt u dan het eerstvolgende factuurnummer instellen op 20140001

Aanmaak PDF werkt niet

Bijgaand een aantal zaken om te controleren:

Algemeen (Mac + Windows):
– Bekend is dat sommige virusscanners de installatie ongemerkt dwars zitten. Deactiveer deze dan ook tijdens de installatie van SimpelFact.
– Is de laatste versie van SimpelFact geïnstalleerd?
– Staat de ‘Burggraaf it PDF writer’ als printer geïnstalleerd?
– Hernoem de printer niet (originele naam is ‘Burggraaf it PDF Writer’).
– Zorg dat SimpelFact op de lokale PC/Mac geïnstalleerd is en dus niet in een netwerkmap.
– Ga naar instellingen en ga naar het tabblad ‘Print Setup’ en klik daar op de knop: ‘Printerlijst opnieuw opbouwen’.
– Ga naar instellingen en ga naar het tabblad ‘Email’ en zorgt dat het kruisje aanstaat bij ‘PDF Verzenden’.
– Ga naar instellingen en klik op de knop ‘PDF MAP’ (rechterzijde). Selecteer de map waar de pdf’s opgeslagen mogen worden en zorg dat deze map ook toegankelijk is. Zorg dat deze map op de lokale PC/Mac staat.
– De mailclient moet gereed staan of snel gereed kunnen zijn. Als deze bij het opstarten eerst (te) lang moet synchroniseren (bijv. via IMAP) dan kan SimpelFact op dit proces vastlopen. Start in dat geval de mailclient voordat u facturen gaat versturen.

Mac:
– Er moet minimaal 1 gewone standaard printer geïnstalleerd zijn op het systeem om PDF afdrukken te kunnen realiseren.

Windows:
– Om de printer te herinstalleren: Verwijder deze eerst (Burggraaf_it_PDF) via configuratiescherm Software e.o. Programma’s. Daarna kunt u via de knop PDF Driver installeren de printer opnieuw installeren.

Windows (Voor de gevorderden):
– Staat Windows op de C-drive geïnstalleerd? Zoniet dan kunnen de registry entries niet worden gezet.
– Controleer via regedit of de volgende 3 items Onder HKEY_CURRENT_User\Software\Burggraaf it PDF Writer staan:
(standaard) REG_SZ (geen waarde) ; geen waarde
BypassSaveAs REG_SZ 1 ; moet altijd 1 zijn
Outputfile REG_SZ c:/documents/enz/test.pdf ; Het pad naar waar het laatst geschreven bestand is opgeslagen
– Installeer de laatste Ghostscript versie. Of download en installeer een recente versie (https://github.com/ArtifexSoftware/ghostpdl-downloads/releases/download/gs919/gs919w32.exe). Verwijder na installatie de map “C:\Program Files\GPLGS” (op 64-bit systemen: “C:\Program Files (X86)\GPLGS”).
– Als een nieuwe e-mail wordt aangemaakt maar het mailadres niet automatisch wordt ingevuld en er geen bijlage wordt toegevoegd is het ontbreken van een mailsectie in win.ini een waarschijnlijke oorzaak. Check win.ini en voeg, als het niet reeds aanwezig is, het volgende toe:

[Mail]
MAPI=1
CMC=1
CMCDLLNAME=mapi.dll
CMCDLLNAME32=mapi32.dll
MAPIX=1
MAPIXVER=1.0.0.1
OLEMessaging=1

Backup & Restore

– Open de bestaande versie van SimpelFact, ga naar Instellingen en klik op de knop ‘Backup’.
– Maak een handmatige backup op een veilige plaats. Dit mag ook een bijvoorbeeld een USB stick zijn.
– Installeer de laatste/meest geschikte versie van SimpelFact op de nieuwe PC.
– Start op de nieuwe PC SimpelFact op en ga naar Instellingen en klik op de knop ‘Restore’.
– Wijs de map aan waar de backup staat en klik op ‘OK’, alle data inclusief de registratiegegevens worden teruggezet.

Zoeken op periode factuuroverzicht

– Ga via het hoofdmenu naar ‘Factuur, Omzet- en BTW overzicht’;
– Klik bovenin op de knop zoek ‘Zoek’;
– Vul in het veld ‘Datum’ de begindatum gevolgd door 3 puntjes en de einddatum in (voorbeeld: 01-01-2011…31-03-2011) en klik op de knop ‘Vind’ of druk op Enter.

Als zoekbereik mag ook alleen de maand met jaar (bijvoorbeeld: 01-2011…03-2011) of alleen het jaar worden opgegeven (Voorbeeld: 2010..2011).

Het overzicht van de gewenste periode wordt getoond.

Creditnota

Een creditnota kan worden gemaakt door een nieuwe nota aan te maken met een negatief bedrag (min voor het bedrag dus bijv.: -30,00). Door bovenin de invoer ‘credit’ aan te kruisen verschijnt ook de tekst ‘Creditnota’ (tekst aan te passen in instellingen) bovenaan de afdruk van de factuur.

Er wordt maar 1 regel afgedrukt

Zorg dat zodra u de afdrukdialoog krijgt dat bij ‘Afdrukken:’ (eerste uitklapvenster) ‘Records in selectie’ staat ipv ‘Huidig Record’

Registreren Software

Start het programma op uw computer op. Ga naar instellingen en klik aan de rechterzijde op de knop ‘Registreer’ Vul uw registratiegegevens in, in het pop-up venster en klik op ‘OK’. Hierna is de software geregistreerd.

Installatie update

U kunt de update downloaden vanaf de website www.simpelfact.com

Een update wordt, veiligheidshalve, naast de bestaande versie geïnstalleerd. Informatie om gegevens, inclusief de registratiegegevens, over te zetten vindt u hier: http://www.simpelfact.com/support/help/

Custom made layout maken

Een Custom made layout kan alleen door ons tegen meerprijs op basis van registratiegegevens worden geïmplementeerd. De kosten voor het implementeren (op basis van registratiegegevens) bedragen éénmalig vanaf Eur 95,= excl. BTW bovenop de registratiekosten.

BTW Selectie

Ga naar instellingen, tabblad Factuur, sub-tabblad Factuurregels en zet het kruisje aan bij: Toon / Print BTW op factuur. Vanaf de eerstvolgende nieuwe factuur heeft u de mogelijkheid om achter elke regel de BTW te kiezen.

BTW 21%

Via instellingen tabblad BTW kunt u de BTW instelling veranderen. Tevens kunt u daar de vast ingegeven BTW bij de artikelen aanpassen (de instelling bij het artikel heeft voorrang op de standaard instelling!). Vanaf de eerstvolgende factuur welke wordt aangemaakt geldt deze instelling, bestaande facturen worden niet gewijzigd.